Bulut Kobi

Çözüm Paketleri

Odoo Platform Üzerine
10€'dan Başlayan Fiyatlarla

Begin

Ön Muhasebe Çözümü

 10

Sınırsız Kullanıcı / Ay


 • Satış ve Alım Fatura Takibi
 • Müşteri ve Tedarikçi Takibi
 • Online Tahsilat ve Ödeme Takibi
 • Banka, Kasa ve Çek Senet Takibi
 • Dövizli İşlemler ve Kur Takibi
 • E-Fatura, E-Arşiv Fatura

Grow

Mikro İşletme Çözümü

15

Kullanıcı / Ay
[ Min. Kullanıcı 1 ]

  • Begin Paketi
  • +
  • Potansiyel Müşteri Fırsat Takibi
  • Online Teklif ve Sipariş Takibi
  • Proje Bazında Gelir Gider ve İş Takibi
  • Ürün ve Varyant Takibi
  • Depo, Stok, Seri ve Lot Takibi
  • E-İrsaliye

SMB

Kobi
Çözümü

17,5

Kullanıcı / Ay
[ Min. Kullanıcı 1 ]

 • Grow Paketi
 • +
 • E-Posta Pazarlama
 • SMS Pazarlama+
 •  Dijital Belge İmzalama
 • Dijital Belge Yönetimi+
 • Periyodik Faturalama+
 • Kiralama Takibi ve Faturalama+
 • Saha Servis Yönetimi+
 • Timesheet Takibi ve Faturalama
 • Dış Ticaret ve
  E-İhracat Fatura
 • Personel Özlük Bilgileri Takibi 
 • Personel Masraf Talebi ve Onayı

SMB ERP  

Kobi ERP
Çözümü

20

Kullanıcı / Ay
[ Min. Kullanıcı 1 ]

 • SMB Paketi
 • +
 • Genel Muhasebe, Demirbaş, Bütçe, BABS, Mali Raporlar, Yasal Defterler, E-Defter
 • Grup Şirket Otomasyonu
 • Grup Şirket Konsolidasyonu+
  • Barkodlu Depo Yönetimi+
  • Destek ve Şikayet Yönetimi
  • İş Akışı Onaylama Yönetimi
  • Kaynak Planlama Yönetimi
  • Ürün Yaşam Döngüsü PLM+
  • Üretim Yönetimi, MRP, MRP II
  • Üretim Ekipman Zimmet ve Bakım Onarım Yönetimi
  • Üretim Kalite Kontrol
 • Pazarlama Otomasyonu
 • Sosyal Medya Pazarlama+
 • Web Sitesi Yapımı
 • Anket Yönetimi
 • Etkinlik Yönetimi
 • Online Randevu Yönetimi
 • E-Eğitim Yönetimi
 • E-Ticaret Yönetimi
 • Kredi Kartı İle E-Tahsilat
 • Personel İzin Talebi ve Onayı
 • Personel Ekipman Zimmet
 • Personel İşe Alım Yönetimi
 • Personel Bordro+

Premium ERP

Kurumsal ERP
Çözümü

30

Kullanıcı / Ay
[ Min. Kullanıcı 10 ]

 • Pazarlama
 • [Pazarlama Otomasyonu | Sosyal Medya Pazarlama+ |
  Anket | Etkinlik
  | E-Eğitim | E-Randevu |
  E-Posta Pazarlama |
  SMS Pazarlama+ |
  Websitesi Yapımı ve Yönetimi]
 • Satış
 • [Fırsat CRM | Teklif | Sipariş |
  E-Ticaret | Kredi Kartı Tahsilat |
  Abonelik+ | Kiralama+ |
  Dijital Belge İmzalama |
  Faturalama | Online Tahsilat]
 • İnsan Kaynakları
 • [Özlük | İşe Alım | İzin Yönetimi | Değerlendirme | Filo | Ekipman Zimmet | Masraf | Bordro+]
 • Operasyon 
 • [Satınalma | Dış Ticaret | Stok | Depo | Barkod+ |
  Proje | Planlama |
  Timesheet | Helpdesk |
  Online Randevu |
  Saha Servis Yönetimi+]
 • Üretim 
 • [MRP | MRP II | MPS | Kalite Kontrol | PLM+ | Ekipman | Bakım | OEE | IoT+]
 • Muhasebe
 • [Finans | Çek/Senet | Bütçe | Genel Muhasebe | BABS | Sabit Kıymet / Demirbaş |
  Analitik Muhasebe |
  Grup Şirket Otomasyonu | Grup Şirket Konsolidasyonu+]
 • E-Dönüşüm
 • [E-Fatura | E-Arşiv |
  E-İhracat Fatura | E-İrsaliye | E-Tahsilat | E-Ekstre+ 
  E-Mutabakat+ | E-Defter |
  E-Belgeler+]

Ücretsiz Deneyin

Heyecanlı Bir Deneyim İçin Hazır Mısınız?